Spørsmål og svar om BPA

Fra BPA

Fra brukere

Dekker hele Norge

Spørsmål: Jobber dere bare med Oslo, eller jobber dere med hele Norge?

Svar: Vi har stillinger i hele Norge. Skriv i den åpne søknaden din hvor i landet du vil jobbe. Så fort det kommer en stilling i ditt distrikt vil vi ta kontakt med deg.

CV og søknad

Spørsmål: Hvor sender jeg min CV og søknad?

Svar: Du kan skrive å sende inn søknaden din her: https://www.brukerstyrtpersonligassistent.no/registrer-cv-som-bpa/ Alternativt kan du benytte e-post: cv@brukerstyrtpersonligassistent.no

Lønnsvilkår 

Spørsmål: Hva skal BrukerstyrtPersonligAssistet.no gjøre med lønnsvilkårene til BPA? Dette med den bakgrunnen  at det er mangel på folk som søker siden det er et for dårlig lønnsnivå.

Svar: Dette er et veldig viktig tema og et godt spørsmål. Vi representerer ikke offentlige instanser, men er en privat drevet tjeneste. Når det er sagt, er dette et tema vi ønsker å jobbe med når vi har blitt store nok til å ha litt tyngde bak oss. Vi skal være et nasjonalt forum hvor vi først skal bidra til at brukere har tilgang på BPA. Så skal vi skape en møteplass for brukere og BPA på nettet hvor kunnskapsutveksling, råd og veiledning er i fokus. Når vi er kommet dit, kan vi som organisasjon jobbe målrettet med den politiske plattformen som også tar for seg lønnsbetingelser. Når vi representerer 100+ potensielle BPA`er har vi mer makt til å påvirke til debatt og endringer. Så, registrer en åpen søknad hos oss, så skal du se at vi sammen kan klare å få til gode ting for brukere og BPA`ere  Takk for spørsmålet.

Ferieassistent

Spørsmål: Jeg skal reise på ferie til Casas Heddy på Lanzarote, men jeg har ikke nok timer til å ha med en assistent. Kan jeg betale assistenten selv?

Svar: Det er forskjellig praksis i kommunene, men du kan søke om ekstra timer til ferieassistent eller assistenter. Skriv en søknad om timer i god tid før du skal reise, kommunen eller bydelen må fatte et vedtak på ekstra timer til ferie. Vi har blitt fortalt at det ikke skal spares opp timer for bruk til ferieavvikling, men at brukeren skal få timer ved søknad til kommunen/bydelen. Som bruker skal du ha rett på ferieassistent innenfor det behovet du har. Det er forskjellig praksis fra kommune til kommune. Hvis det ikke skulle løse seg kan du ta kontakt med din leverandør og få hjelp til å betale selv. Ved Casas Heddy vet vi også at det har vært, og mest sannsynlig er tilgang på lokale norske assistenter. God tur 🙂

Hvordan søke om BPA

Spørsmål: Hva er kriterier for å få BPA? Har ei jente på 17 år med CMT , det går greit foreløpig, hun bor jo hjemme. Men etterhvert vil nok behovet komme. Vanskelig å få? Forskjell fra kommune til kommune?

Svar: Kriteriene er som følger: Individer med en omfattende funksjonsnedsettelse som har behov for støtte til å mestre sin hverdag kan få brukerstyrt personlig assistanse. Det er forskjeller fra kommune til kommune, vårt råd til deg er å ta kontakt med kommunen på et tidlig stadiet og gjør de kjent med at dere etter hvert kommer til å trenge BPA. Det er ikke enkelt nok å få BPA, men her er et par tips som vil gjøre det enklere for kommunen å ta en beslutting.

1. Skriv ned hvilke konkrete behov datteren din har. Her gjelder det å vise mest mulig av livssituasjonen og hva hun trenger hjelp til. Den informasjonen kommunen får vil de benytte i besluttingen om hun har behov for BPA og om hun får.

2. Skriv ned hvilke ressurser familien benytter for å hjelpe din datter. Få frem eventuelle belastninger på familien grunnet din datters diagnose. BPA er i all hovedsak ment for brukeren, men en BPA vil også kunne avlaste familien i hverdagen. Dette er i deres tilfelle også vesentlig i en søknadsprosess.

3. Ta kontakt med fastlegen å informer legen om at dere ønsker å søke om BPA til deres datter. Legen kan hjelpe til med å dokumentere behovene til deres datter, samt gi et bilde av livssituasjonen til de pårørende ovenfor kommunen. Fastlegen er en viktig ressurs, bruk den.

4. Ta kontakt med en potensiell leverandør av BPA. De vil kunne gi deg råd og veiledning, samt stille opp sammen med deg og din datter i møte med kommunen.

Fortell oss gjerne om hvordan det går. Andre vil kunne bruke deres erfaringer i en søkeprosess. Se også saken fra vår advokat

Spørsmål og veiledning ovenfor kommunen

Spørsmål: Jeg har BPA i Fet kommune. Kan dere hjelpe meg med noen spørsmål og veiledning i min situasjon med kommunen?

Svar: Vi kan ikke garantere deg at vi kan svare, men vi vil gjøre så godt vi kan 🙂