Lover og regler

Her finner du lenker til hva offentligheten har av lover og regler som gjelder deg og dine behov. For mange er dette mye å sette seg inn i, men for de som gjør det blir det enklere å forstå hvilke rettigheter en som norsk statsborger har. Vi anbefaler alle som har behov for BPA å sette seg så godt de klarer inn i lover og regler.
Vi kjenner til flere brukere som vet mer om sine rettigheter en de som skal sørge for at de blir opprettholdt. Det kommer godt med i brukerens hverdag.

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten