Søke om BPA

Individer med en omfattende funksjonsnedsettelse som har behov for støtte til å mestre sin hverdag kan få brukerstyrt personlig assistanse. Det må for hvert individ søkes til kommune/bydel om en kan få et vedtak på brukerstyrt personlig assistanse. Etter Lov om helse- og omsorgstjenester §3-2 punkt første ledd nr. 6 bokstav b, har kommunen plikt til å gi tilbud om brukerstyrt personlig assistanse, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Beskriv dine behov
Behovene for brukerstyrt personlig assistanse må beskrives så godt som mulig, slik at bydelen/kommunen har de beste forutsetningene for å kunne gi deg et reelt og et rettferdig vedtak i forhold til dine behov, i din livssituasjon. Når du skal søke tar du kontakt med din bydel/kommune så kan de hjelpe deg med å søke om BPA. Du kan også ta kontakt med et av BPA tilbudene i din bydel/kommune og be de om hjelp til dette også.

Valg av leverandør
Hvis du får et vedtak på BPA etter Lov om helse- og omsorgstjenester §3-8, har bydele/kommunen et utvalg av leverandører du kan velge mellom. Vi anbefaler deg å gjøre en undersøkelse om hvilken leverandør som passer deg og dine behov best. Ta gjerne kontakt med flere leverandører og still spørsmål om det som er vesentlig for deg. Når du har bestemt deg starter den valgte leverandører å søke etter kandidater som kan bli dine BPA`er. Du/de vil også kunne benytte våre nettsider til å finne potensielle kandidater. Alle potensielle kandidater intervjues, noe som gjøres av deg og din arbeidsleder. Leverandøren kan også være med på intervju prosessen om du ønsker det. Det kan være lurt å gjøre intervjuene sammen med leverandøren i starten uansett.

Den eller de kandidatene du vil ha som BPA blir så ansatt i leverandøren sitt selskap, de ordner med kontrakter, kommunen og står ansvarlige for de ansatte BPA`ene. BPA`ene blir så fulgt opp av leverandøren, deg og din lederassistent.

Klikk her for å få advokatens tips til hvordan du skal skrive søknaden