Brukerstyrt personlig assistent / assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hva er BPA?

Det er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på beregnet på personer med store og sammensatte behov.

Les mer her

Hvordan jobbe som Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)?

Arbeidsoppgavene til en brukerstyrt personlig assistent er knyttet opp til alle sider av en brukers hverdag, i og utenfor hjemmet.

Les mer her

Registrere CV 

Her kan du registrere en åpen søknad som blir tilgjengelig for leverandører av brukerstyrt personlig assistent. Vi søker assistenter i hele Norge.

Registrer CV her

Stillingsannonse

Her kan du registrere stillingsannonsen din. Den vil bli tilgjengelig for assistenter som allerede er registrert og andre potensielle søkere.

Send stillingsannonse her

Advokat – Anders Flatabø

Vi kan med glede melde at Anders er med på vårt fagteam. Her kan du lese om han og hvordan du burde skrive en søknad.

Advokatens tips til søknad

Lover og regler

  • Forvaltningsloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
  • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Les mer her

Hvem kan søke om BPA?

Individer med en omfattende funksjonsnedsettelse som har behov for støtte til å mestre sin hverdag kan få brukerstyrt personlig assistanse.

Les mer her

Rettigheter og plikter

Gjennom livet vil alle i korte eller lengre perioder komme i situasjoner hvor de har behov for kommunale helse- og sosialtjenester.

Les mer her